به گزارش پارس، به عقیده بسیاری از کارشناسان و مدیران با سابقه نفتی، مگا پروژه ها و مدیریت براین طرحها که ساختاری متفاوت وپیچیده نسبت  به  تک پروژه ها دارند و نیازمند مدیرانی با تجربه ترهستند، همان حلقه گمشده ای است  که امروز بر مگاپروژه های پارس جنوبی سایه انداخته و باعث شده این پروژه ها از برنامه های پیشرفتی خود بسیار عقب باشنددرصورتیکه درآمار و ارقام منتشره از سوی دولت وضعیت این پروژه ها نسبتا مطلوب ارزیابی می شود درصورتیکه آمار و ارقام منتشره حکایت از تاخیرهای بسیار دارد.

موسی سوری، مدیرعامل سابق شرکت نفت و گاز پارس جنوبی   در گفتگو با اقتصاد پرس، مهمترین چالش اصلی مگا پروژه ها را حوزه صنعت نفت و گاز ایران، دربخش تدارکات و تامین کالا می داند.

وی می افزاید: پروژه های غول پیکر دربخش نفت وگاز درحوزه مدیریت تامین کالا با ضعف های بسیاری روبرواست به عبارتی دیگر تامین تجهیزات و به طور کلی مدیریت زنجیره تامین تبدیل شده است به مانعی در به سرانجام رسیدن پروژه های بزرگ.

وی تاکید کرد که مدیریت پروژه درتمامی حوزه های اصلی عاملی کلیدی در تعیین موفقیت یا شکست پروژه ها محسوب می شود.

سوری تاکید کرد: تامین و مدیریت منابع مالی از دیگر چالش های پارس جنوبی و پروژه های عظیم جثه اش محسوب می شود، چرا که تامین به موقع منابع مالی و تزریق نقدینگی سالانه ۲۳۰ هزار میلیارد دریال معادل ۲۳ میلیارد دلار به طرحهای پارس جنوبی که رقمی بسیار قابل توجه است کار چندان ساده ای نیست آنهم در شرایط کنونی که دست و بال مدیران برای تامین نقدینگی بسیار بسته است.

سوری همچنین ضعف درمدیریت و رهبری یکپارچه طرح ها و پروژه ها را از دیگر چالشهای پارس جنوبی عنوان کرد و افزود: درحال حاضر بسیاری از پیمانکاران امروز در رهبری و مدیریت یکپارچه کنسرسیو طرح ها عقب هستند درحالی که طرحهای عظیم پارس جنوبی امروزدردست  کنسرسیوم هایی متشکل از سه الی هشت پیمانکار هستند.

سطح پایین بلوغ مدیریت پروژه در ایران

درباره چالش های مدیریت مگا پروژه ها به سراغ یکی دیگرازمدیران رفته ایم، غلامحسین خواجه علی، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران. وی فقدان مدیریت کلان پروژه و ضرورت توجه به آن و ضرورت سیاستگذاری های کلان برای تدوین راهبرد کلان مدیریت پروژه را از مهمترین راهکارها برای مدیریت برمگاپروژه ها عنوان کرد و افزود: این موارد دقیقا همان نقص هایی است که در مدیریت پروژه های عظیم جثه پارس جنوبی دیده می شود.

وی که از مدیران با سابقه حوزه نفت وگاز است، درباره چالش های مگا پروژه های نفت وگاز و مدیریت برآنها می گوید: صنعت نفت وگاز ایران عمری طولانی در ایران دارند امامتاسفانه به دلیل حضور مداوم شرکت های خارجی در ایران، مدیریت پروژه موجود یک نسخه ناقص از شرکت های خارجی فعال درگذشته است که متاسفانه در برخی از موارد به عنوان روش های غیر قابل تغییر از سوی کارفرما مطرح می شود.

خواجه علی در گفتگو با اقتصادپرس   گفت: کمبود متخصصان مجرب مدیریت پروژه در کشوربه خصوص افرادی که هم با دانش کاربردی مدیریت پروژه و هم با صنعت نفت وگاز به صورت حرفه ای آشنایی داشته و از تجربه کافی نیز در این باره برخوردار باشند، از دیگرچالش های مطرح است.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من سطح بلوغ مدیریت پروژه درشرکتهای پیمانکاری بسیار پایین بوده و اصلا نهادینه نشده است، و این شامل همان شرکت هایی می شود که امروز با تشکیل کنسرسیوم هایی فازهای پارس جنوبی در دستان خود گرفته اند.

این کارشناس و مدیر ارشد نفتی، افزود: مسلم است سازمان های کارفرمایی نقشی کلیدی تر از سازمان های پیمانکاری در به سرانجام رساندن پروژه ها و طرحها به ویژه در حوزه نفت و گاز دارند درنتیجه اگر سازمان های پیمانکاری اهمیت و کاربرد سیستم مدیریت پروژه را عمیقا درک کنند سازمان های پیمانکاری نیز درمسیر آنان لاجرم حرکت خواهند کرد.

وی افزود: حال اگر سازمان پیمانکاری براین واقف باشند و کارفرما ازچنین نظام فکری برخوردار نباشد اثر بخضی و توسعه این نظام اثرگذار نخواهد بود.