به گزارش پارس، مدیراداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی درتشریح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله شاخص تورم گفت بخش عمده ای از سهم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین شده است که این خود یعنی تورم و تورم نیز یعنی نیاز بیشتر به پول.

 

پیمان قربانی در گفتگو با اقتصاد پرس  اضافه کرداز این رو باید گفت مشکل اقتصاد ایران همین دور باطل تزریق پول، تورم و نیاز بیشتر به پول است.

 

وی در ادامه با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و دلایل برخی سیاستگذاری های پولی توسط بانک مرکزی اضافه کرد پس از آغاز مرحله نخست هدفمندی یارانه ها و با کاهش همزمان نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، اقتصاد ایران با تشدید سرکوب مالی منتج به سیاست نقدینگی مواجه شد که همین نقدینگی سرگردان و سیال با هجوم به بازارهایی مانند بازارسکه و ارز، مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد.

قربانی همچنین در بیان راهکارهای موجود برای برون رفت از برخی نابه سامانی های موجود در اقتصاد ایران نیز توضیح داد تجربه چند ساله اخیر که در طی آن شاهد غلبه نگاه و رویکردخرد بر حوزه تصمیمات کلان بودیم، به روشنی نشان میدهد که باید در تمیز و تفکیک نوع و حوزه اثرگذاری سیاستها و رویکردها با وسواس و دقت بیشتری عمل کنیم