به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، فرمان آن شب احمدی نژاد آنقدر محکم به نظر می رسید که مشتریان حتی بازار شب عید را نیز تحریم کردند و خرید و فروش خودرو توقفی کم سابقه را به خود دید. در واقع مشتریان امیدوار بودند خودروسازان با تبعیت از فرمان احمدی نژاد، قیمت ها را بشکنند و اتفاقا آنها نیز شکستند، اما چه شکستنی؛ ۵۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان، آن هم برای خودروهایی که تورمی نزدیک به ۱۰۰ درصد را در عرض یک سال تجربه کرده بودند.


حالا نیز که کمر فروردین شکسته، هنوز نه خودروسازان تکلیف خود را می دانند و نه مشتریان. هر روز یک مصوبه، هر روز یک قیمت جدید و هر روز یک مدعی تازه برای قیمت گذاری خودرو.


به اعتقاد کارشناسان، اوضاع فعلی بازار خودرو و سردرگمی خودروسازان و مشتریان، نتیجه بی ثباتی قیمت گذاری خودرو است، چه آنکه اگر « قیمت گذاری» یک مرجع مشخص داشت، جاده مخصوص و بازار تکلیف خود را می دانستند و از یک قانون پیروی می کردند. این در شرایطی است که هم اکنون قیمت خودرو چند مدعی دارد، « خودروسازان» ، « شورای رقابت» و « کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی» که اتفاقا هر کدام ایده و نظر خود را برای قیمت گذاری دارند.


شاید اگر احمدی نژاد در آن شب زمستانی آن اظهارنظر تند را در مورد قیمت خودرو نمی کرد و بالا و پایین شدن قیمت ها روندی طبیعی و قانونی را طی می کرد، حالا بازار خودرو و مشتریان و خودروسازان تکلیف خود را می دانستند. با این حال این روزها همه سرگردانند و اتفاقا احمدی نژاد نیز سکوت کرده و هیچ نمی گوید. باید دید مرد اول پاستور در این ماه های پایانی دولتش باز هم به سراغ صنعت و بازار خودرو خواهد آمد، یا دیگر بازیگران این داستان، فصل های آینده آن را رقم خواهند زد.