به گزارش پارس به نقل از ایسنا،بانک سپه با تولید نرم‌افزار فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده در سامانه بانکداری متمرکز و ارتباط آن با سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار (سیما)، به‌زودی به عرضه اوراق مشارکت و گواهی سپرده خود از طریق این سامانه اقدام می‌کند.

 

بانک سپه نخستین بانکی است که به این سامانه متصل شده و بهره‌برداری از آن را آغاز کرده است.

 

براساس تصویب‌نامه شماره 12318 در 17 دی‌ماه 1393ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی موظف شد تا پایان سال 1393 نسبت به استقرار و بهره‌برداری از سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار بانکی (سیما) اقدام کند به‌نحوی که فرآیندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسید را دربرگیرد.

 

از ابتدای سال 1394 کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یا با عاملیت آن‌ها منتشر می‌شود باید با نام و به صورت الکترونیکی منتشر و مبادله شود.

 

این برنامه برای انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده از ابتدای دی‌ماه سال‌جاری مورد استفاده قرار گرفته و تا پایان سال مرحله دوم فروش این اوراق مشارکت و همچنین مرحله دوم فروش گواهی سپرده بانک سپه نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود.