پارس به نقل از تسنیم، بدهی خارجی ایران طی ۹ماهه سال گذشته با کاهش ۵۰درصدی به کمتر از ۸.۵ میلیارد دلار رسید.

بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران که در فروردین ماه سال ۹۱ بیش از ۱۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار بوده است، طی ۹ ماه یعنی در آذرماه سال گذشته به ۸ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار رسید که کاهش ۵۰درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، از مجموع بدهی ۸.۴ میلیارد دلاری ایران در آذرماه سال ۹۱ بیش از ۱.۱ میلیارد دلار بدهی کوتاه مدت و ۷.۳ میلیارد دلار نیز بدهی میان و بلندمدت بوده است.