به گزارش پارس، هاشم یکه زارع در مورد جزئیات شروط ایران، اظهار کرد: ایجاد شرکت مشترک با سهام 50 درصدی دو مجموعه، تبدیل ایران به مرکز صادرات منطقه ای پژو و انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری از شروط ایران برای همکاری با پژو بوده است.

چندی پیش مدیرعامل ایران خودرو گفت: پژوی فرانسه برای بازگشت به بازار ایران باید شرایط ما را بپذیرد تا نتواند به هر بهانه ای ایران را ترک کند.

یکه زارع افزود: پژو تحت فشار سهامداران برای ورود به بازار ایران است؛ چرا که به خوبی می داند چند شرکت خودروساز خارجی درصدد فعالیت در ایران هستند.

شرکت خودروسازی پژو با این بهانه که از مذاکرات طولانی با طرف ایرانی خسته شده تهدید به افشای محتوای مذاکرات کرده است.