به گزارش پارس به نقل از انتخاب،  پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت علنی آغاز شد.

«ب-ز» متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی طبق جلسات گذشته ساعت ۸:۱۰ با تدابیر شدید امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.

قاضی صلواتی از تماس وکلای خارجی متهم در صبح امروز خبر داد و گفت: ما همچنان منتظر واریز پول می‌مانیم.

وی تصریح کرد: با هماهنگی بانک مرکزی شماره حسابی در اختیار وکلای خارجی شما قرار گرفته است.

«ب-ز» دربخشی از دفاعیات خود بااشاره به برخی صحبتهای مطرح شده درجلسه دیروز دادگاه،گفت: باید به من بگویند زنجانی پشتوانه پولت کجاست نه اینکه دنبال منشا آن بگردند.

وی افزود: با بازپرس پرونده مشکلی ندارم باهم اختلاف نظر داریم.اختلاف من با بازپرس این است که وی cash desk را براساس پول ارزیابی میکند امامن معتقدم cash desk را باید با اعتبار سنجید.

«ب-ز» ادامه داد: بخاطر کمک به وزارت نفت ،بانک مرکزی و داشتن نقش کلیدی درجابجایی پولها مورد تحریم اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری امریکا قرار گرفتم.اگر بامدارکی که ازمن دارند این موضوع اثبات شود باید ۱۵ تا ۲۰ سال هم درخارج ازکشور زندان بروم وبه همین خاطر وکلای من دراین زمینه پیگیری انجام نمیدهند.

زنجانی گفت: شماره حساب‌هایی که به من اعلام شده است،ازآن دست شماره حسابهایی است که نه میتوان درآن پول ریخت و نه میتوان ازآن پول برداشت کرد.

متهم نفتی افزود: ۶۵میلیون یورو به مدیرعامل و هیئت مدیره وقت بانک "م" دادم تا دردادگاه مفاسد اقتصادی محاکمه نشوند، اما امروز به من می‌گویند از مدیر امور بین الملل بانک م پول گرفته ای و این درحالی است که این فرد کارمند است و از صبح تا شب کار می‌کند تا برجی ۵میلیون تومان حقوق بگیرد واین فرد شاید ۶۵میلیون یورو را تاکنون یکجا ندیده باشد. بانک م بداند پولم را وصول میکنم.

در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت:مدیرعامل قبلی بانک م در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بخاطر پرونده ۳هزار میلیاردی در حال محاکمه است.