به گزارش پارس و به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بررسی برنامه صادراتی گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اینکه موضوع صادرات غیرنفتی، مهمترین راهبرد اقتصاد کشور است گفت: خوشبختانه بر این مهم در بیانات نوروزی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری تاکید شده است.

وزیر صنعت،معدن وتجارت با بیان اینکه اقتصاد کشور بدون تردید با رونق تولید رشد خواهد کرد تأکید کرد: باید همه استانداردهای تولید خودرو در تراز جهانی را کسب کنیم. نعمت‌زاده گفت: باید برای صادرات خودرو با شناخت روشهای نوین و کسب سهم بازار در سایر کشورها ،به توسعه صادرات شتاب دهیم.

وی با تاکید بر اینکه "باید خدمت گذار مشتری باشیم" یادآور شد: امروزه علم شناخت رفتار مشتری در صادرات نقش مهمی دارد و ما باید دانش جدید و روشهای علمی در صادرات را فراگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منشور حرفه ای اخلاق کسب و کار برای همه بنگاهها یک ضرورت است گفت: قبل از فروش باید ساختار خدمات و ارائه سرویس با کیفیت به مشتری تدارک دیده شود.