به گزارش پارس به نقل از تسنیم، سهمیه بنزین خودرو و موتورسیکلتهای شخصی بدون  تغییر - به ترتیب هر کدام 60 لیتر و 25 لیتر - بامداد اولین روز فروردین ماه سال 94 در کارتهای سوخت شارژ می شود.

همچنین سهمیه بنزین آزاد 300 لیتری خودروهای شخصی و سهمیه بنزین آزاد 60 لیتری موتورسیکلت ها  پس از مصرف سهمیه نیمه یارانه ای قابلیت برداشت دارد.

همچنین دور دوم اصلاح سهمیه بنزین وانت بارها از ابتدای فروردین 94 اجرایی می شود؛ به گفته مدیرکل دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری‌های وزارت کشور جز 350 هزار وانت باری که پروانه آنها برای فعالیت در حمل و نقل عمومی صادر شده، بقیه وانت بارها که یک میلیون و 850 هزار دستگاه هستند، در صورتی که در چرخه حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند باید در فرصت یک ماهه اسفندماه برای ثبت نام اقدام کنند، در غیر این صورت از ابتدای فروردین سهمیه بنزین یارانه ای وانت بارهایی که اقدام به ثبت نام نکرده اند به سهمیه 60 لیتری تبدیل می شود.

طی 4 سال گذشته یک میلیون و 250 هزار وانت بار فعال در بخش حمل و نقل عمومی از طریق وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ها و اصناف، اقدام به ارائه مدارک خود و ثبت نام در سامانه اینترنتی ساماندهی خودروهای عمومی کردند.

از این تعداد، مالکان 350 هزار وانت بار مراحل ثبت نام را تا صدور پروانه طی کردند اما پرونده 900 هزار وانت بار هنوز باز است و فرایند ثبت نام آنها کامل نشده است.