پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سيمين شهرکي- سيستان و بلوچستان که در جنوب شرق ايران واقع شده، داراي هزارو100 کيلومتر مرز مشترک خاکي با کشورهاي افغانستان و پاکستان و 300 کيلومتر مرز آبي با درياي عمان مي باشد که به دليل قرارگيري در موقعيت استراتژيک و دسترسي به آب هاي آزاد و همجواري با کشورهاي افغانستان و پاکستان، از موقعيت ترانزيتي و راهبردي ويژه اي برخوردار است.يکي از قابليت هاي ويژه اين استان، تأمين بخش اعظم گوشت قرمز مورد نياز کشور مي باشد که اين امر در صورت فراهم شدن شرايط، از طريق توليدات دامي استان و نيز واردات صورت مي گيرد.

رييس جهاد کشاورزي استان در اين رابطه، مي گويد: سالانه 14هزارو199 تن گوشت از جمعيت گاوي استان و 6 هزارو134 تن گوشت نيز از جمعيت گوسفند استان توليد مي شود.

«رضا نجفي»، مي افزايد: ميزان گوشت قرمز توليد شده از بز در استان 5 هزارو15 تن و گوشت توليد شده از شتر نيز 2 هزارو48 تن مي باشد.

وي خاطرنشان مي کند: در مجموع، سالانه به ميزان 27 هزارو396 تن گوشت از منابع داخلي و دام هاي استاني تأمين مي شود که اين ميزان، گوشت تأمين کننده بخش زيادي از گوشت مورد نياز سيستان و بلوچستان مي باشد.

رئيس جهاد کشاورزي تصريح مي کند: هم مرز بودن استان با کشورهاي افغانستان و پاکستان باعث شده سالانه تعداد زيادي دام سبک و سنگين از اين کشورها وارد ايران شوند و براين اساس مقدار زيادي گوشت وارد استان شود.

وي مي گويد: بر اساس برآوردهاي انجام شده سالانه 29 هزارو70 تن گوشت از منابع وارداتي در استان تأمين مي شود و براين اساس سيستان و بلوچستان رتبه اول واردات گوشت کشور را به خود اختصاص داده است.

وعده استاندار در تامين 50 هزار تن گوشت کشور
در صحبت هاي رئيس جهاد کشاورزي استان آمده است که سيستان و بلوچستان در صورتي که از تمام ظرفيت خود در واحدهاي پرواربندي صنعتي و سنتي خود استفاده کند مي تواند سالانه 115 هزار رأس گاو را پرواربندي کند و اين رقم مي تواند بخشي از نياز کشور را در زمينه گوشت قرمز تأمين کند.اما متأسفانه تعداد زيادي از واحدهاي پرواربندي دام در سيستان و بلوچستان به علت نبود دام فعال نمي باشند که اگر به اين ظرفيت در استان توجه ويژه و موانع سد راه برطرف شود سيستان و بلوچستان مي تواند بخش زيادي از گوشت کشور را نيز تأمين کند.

در اين راستا استاندار سيستان و بلوچستان در نشست با جمعي از مديران و فعالان صنعت دام و گوشت استان که 22 شهريور ماه امسال برگزار شد، اعلام کرد سيستان و بلوچستان ظرفيت تأمين 50 هزار تن گوشت کشور را دارد. «علي اوسط هاشمي»، افزود: يکي از مطالبات استان از دستگاه هاي ذيربط و فعالان اين عرصه، تأمين حداقل 30 هزار و حداکثر 50 هزار تن گوشت کشور از طريق سيستان و بلوچستان است.

وي عنوان کرد: در صورتي که سيستان و بلوچستان به عنوان استان تأمين کننده گوشت کشور شناخته شود و بتواند 50 هزار تن گوشت مورد نياز کشور را تأمين کند، علاوه بر پاسخگويي به نياز مردم، باعث اشتغالزايي در استان مي شود و توسعه سيستان و بلوچستان نيز تسريع مي شود.

نماينده مردم سراوان، سيب و سوران و زابلي در مجلس شوراي اسلامي نيز در همين رابطه مي گويد: سيستان و بلوچستان توان تأمين کل گوشت مورد نياز کشور را دارد.

«هدايت ا... ميرمرادزهي»، مي افزايد: سيستان و بلوچستان به علت نزديک بودن به کشورهاي آسياي دور و نيز هم مرز بودن با پاکستان قابليت زيادي در واردات گوشت به کشور دارد، به طوري که واردات گوشت از کشورهايي نظير هند و پاکستان به کشور قيمت پايين تري نسبت به ساير نقاط کشور دارد و نظارت بيشتري نيز بر آن صورت مي گيرد.

وي در ادامه با اشاره به ظرفيت استان در اين زمينه تصريح مي کند: واردات دام زنده و ذبح آنها در کشتارگاه هاي داخل سيستان و بلوچستان باعث ايجاد اشتغال براي مردم مي شود و اين امر، باعث پويايي و توسعه استان مي شود که لازم است در زمينه حمايت دامداران براي تأمين گوشت مورد نياز کشور اقدامات لازم انجام گيرد.

نظارت ويژه، ضامن سلامت گوشت صادراتي استان
اما يکي از مسائلي که در خصوص دام هاي وارداتي با استان مي باشد سلامت مردم و رعايت نکات بهداشتي و ذبح آنها مي باشد و در صورتي که سيستان و بلوچستان بخواهد به عنوان استان تأمين کننده گوشت کشور شناخته شود،لازم است تمامي مسائل بهداشتي از لحظه ورود دام تا خروج گوشت از استان مدنظر قرار گيرد.

مديرکل دامپزشکي استان در اين رابطه مي گويد: دام وارد شده به استان، به مدت 14 روز در مناطق قرنطينه نگهداري و توسط دکتر دامپزشکي معاينه مي شود و بعد از آن، دام در صورت سالم بودن در کشتارگاه، کشتار مي شود.

دکتر«مهدي حسيني»، مي افزايد: بخشي از اين دام، پس از کشتار و دريافت مُهر دامپزشکي و ليبل کشتارگاه براي نياز استان در سطح شهرستان ها توزيع و باقي آن به شرکت هاي بسته بندي گوشت ارسال مي شود.وي تصريح مي کند: با نظارت اداره کل دامپزشکي استان بر نحوه توليد و بسته بندي دو نوع گوشت در استان توليد مي شود که شامل گوشت وکيوم و گوشت منجمد مي باشد، مي توان گفت در مجموع 8 ميليون و 358 هزارو177 کيلوگرم گوشت در استان توليد مي شود. وي تصريح مي کند: دام هايي که در کشتارگاه هاي استان کشتار مي شوند، به لحاظ سلامت و بهداشت کاملاً تحت نظر قرار مي گيرند و دکتر دامپزشکي در مرحله ورود دام به کشتارگاه و پس از کشتار آن را بررسي مي کند تا از سلامتي دام اطمينان پيدا کند.

وي اضافه مي کند: تمامي مراحل تأمين گوشت که به دامپزشکي مربوط مي شود به طور کامل رعايت مي شود، به طوري که گوشت هاي وکيوم و منجمد پس از توليد با ماشين هاي سردخانه دار به نقاط مختلف حمل مي شود.

پروار بندي هاي تعطيل مانع اصلي صنعت گوشت استان
سيستان و بلوچستان سالانه مي تواند 56 هزار تن گوشت تأمين کند که بخشي از آن، از منابع داخل استان و بخشي نيز به علت هم مرز بودن با کشورهاي افغانستان و پاکستان از منابع وارداتي تأمين مي شود، اما مشکلاتي نيز سد راه توليدکنندگان و واردکنندگان گوشت در استان مي باشد.

رئيس جهاد کشاورزي استان در اين رابطه مي گويد: در راستاي افزايش توليد گوشت در استان تعداد زيادي واحد پرواربندي دام سنگين نظير گاو در استان راه اندازي شده که متأسفانه اکثر اين واحدها غيرفعال هستند.

نجفي تصريح مي کند: هزارو174 واحد پرواربندي سنتي با ظرفيت 45 هزار رأس گوساله سنتي در استان وجود دارد که اکثر اين واحدها تعطيل هستند.

وي تصريح مي کند: 200 واحد پرواربندي صنعتي گاو نيز در استان با ظرفيت 70 هزار رأس وجود دارد که تعداد زيادي از اين واحدها نيز غيرفعال مي باشند.

وي مي افزايد: تنها 70 واحد از اين 200 واحد، به عنوان واحدهاي قرنطينه موقت، فعال هستند و باقي واحدها اگرچه ظرفيت زيادي دارند، غيرفعال مي باشند.

وي متذکر مي شود: تعطيلي اين واحدها، به علت کمبود دام داخلي مي باشد که به علت خشکسالي ميزان دام هاي استان کاهش پيدا کرده است. وي بيان مي کند: در مجموع، هزارو374 واحد پرواربندي صنعتي و سنتي با ظرفيت 115 هزار رأس گاو در استان وجود دارد که اگر تمام اين واحدها با حداکثر توان و ظرفيت خود فعال باشند، ميزان گوشت توليد شده در استان نسبت به رقم کنوني بسيار افزايش مي يابد. وي عنوان مي کند: در صورتي که مجوزهاي مربوط به ورود دام راحت تر صادر شود، دام هاي بيشتري وارد استان شده و در واحدهاي پرواربندي صنعتي به مدت سه تا شش ماه پروار مي شوند و از اين طريق، اشتغالزايي نيز صورت مي گيرد و به علاوه، گوشت بيشتري در استان توليد خواهد شد.

اشتغال 11هزار شغل در گرو رونق صنعت گوشت استان
سيستان و بلوچستان به علت اينکه برخي از زيرساخت ها براي تأمين گوشت مورد نياز کشور را دارد، مي تواند با تأمين گوشت کشور، باعث اشتغالزايي براي بسياري از جوانان منطقه شود به طوري که رئيس جهاد کشاورزي استان اظهار مي کند: در صورت فعال بودن 41 واحد بسته بندي، در سال هزار و 800 نفر شغل در استان ايجاد مي شود و در کشتارگاه هاي استان نيز در يک شيفت کاري 500 نفر مشغول به کار مي شوند.

نجفي بيان مي کند: سيستان و بلوچستان به عنوان اولين وارد کننده گوشت کشور محسوب مي شود و در صورتي که صدور مجوز براي واردات گوشت در اين استان آسان تر شود، استان با تأمين 56 هزار تن گوشت مورد نياز کشور مي تواند 11 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد کند که 5 هزارو600 شغل به صورت مستقيم مي باشد.

اظهارات استاندار سيستان و بلوچستان، رئيس جهاد کشاورزي استان و نيز نماينده مردم سراوان، سيب وسوران و زابلي در مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد در صورتي که به پتانسيل عظيم واردات گوشت به استان توجه شود، سيستان و بلوچستان قادر به تأمين بخش زيادي از گوشت کشور مي باشد. اين در حالي است که رئيس جهاد کشاورزي استان نياز کشور به گوشت قرمز را 90 هزار تن در سال عنوان مي کند و در صورتي که به اين ظرفيت توجه ويژه اي شود بيش از 50 هزار تن نياز کشور از سيستان و بلوچستان تأمين مي شود و اين استان در روند توسعه قرار مي گيرد و تعداد زيادي از جوانان استان نيز مشغول به کار مي شوند.