به گزارش پارس به نقل از الف، بر اساس گفته های جعفر قادری اگر مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون تلفیق را تایید کند از ابتدای سال آینده یارانه خانوارهای با درآمد بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان حذف خواهد شد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره جزییات حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان گفت: « دولت با توجه به پایگاه های اطلاعاتی که در اختیار دارد می تواند با توجه به اطلاعات مربوط به حقوقی که افراد در بخش های دولتی، بخش عمومی و غیر دولتی می گیرند و همچنین سپرده های بانکی که دولت دسترسی به آنها دارد و اطلاعات مربوط به خودرو، املاک، سهامی که افراد در بورس دارند و سایر مجوز هایی که از اتحادیه های صنفی گرفتند و به شکل های مختلف دیگر می تواند به کف حقوق افراد دسترسی پیدا کند.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد دارد که ایراد هایی به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف یارانه خانوارهایی با درآمد بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان وجود دارد: « البته این طرحی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده به نظر می رسد ایراداتی داشته باشد. ممکن است این اشکال را مطرح کنند وقتی تعداد افراد متفاوت باشد چطور می شود که عدد دو و نیم میلیون تومانی را برای همه به صورت یکسان در نظر گرفت؟ این نقیصه ای است که باید برطرف شود.»

قادری در ادامه توضیحات خود به تفاوت هزینه زندگی شهرهای مختلف اشاره کرد و گفت: « بحث دیگری که وجود دارد تفاوت هزینه ها در شهر های مختلف است. در جایی ممکن است هزینه زندگی بسیار پایین باشد. برخی خانوار ها ممکن است مسکن ملکی داشته باشند و برخی ممکن است هیچ مسکن و زمینی را در شهر ها نداشته باشند که این هم به راحتی قابل کنترل است و می شود برای افرادی که دسترسی به منزل ملکی ندارند کف مبلغ را بالاتر در نظر گرفت. یا برای خانوارهایی که تعداد افراد بیشتری دارند این کف را اضافه کرد. »

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره زمان اجرای این تصمیم نیز اینگونه توضیح داد: « اگر مجلس هم این مصوبه کمیسیون تلفیق را تایید کند از ابتدای سال آینده می تواند اجرایی شود. مگر اینکه دولت آمادگی لازم را برای اجرا نداشته باشد و یکی دو ماه فرصت نیاز داشته باشد تا بتواند این آمادگی را در خودش ایجاد کند. »