به گزارش پارس به نقل از مهر، پوراندخت نیرومند با تبیین تنوع مراکز آموزشی فنی و حرفه ای از جمله مراکز ثابت، شعب مستقر در روستاها، دانشگاه ها، پادگان ها، زندان ها، مراکز ماده 16 و مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی گفت: قابلیت تسری دانش و تجارب الگوی اعتبارسنجی مراکز آموزش فنی و حرفه ای به سایر دستگاه ها وجود دارد.
 
این مقام مسئول در وزارت کار از آمادگی سازمان فنی و حرفه ای برای انتقال دانش، مهارت ها و تجارب متخصصان و کارشناسان مدل اعتبار سنجی به مراکز آموزشی سایر دستگاه ها خبر داد و اظهارداشت: از جمله ماموریت های آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، ارائه مهارت های حرفه ای به شاغلین جهت حفظ اشتغال است.
 
وی ادامه داد: همچنین ارائه مهارت های حرفه ای به کارجویان جهت دستیابی به شغل و ارائه مهارت های مورد نیاز جهت توسعه اجتماعی و فرهنگی به جامعه؛ از دیگر ماموریت ها و اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که جمعیت فعال و غیر فعال اقتصادی کشور را شامل می شود.
 
نیرومند گفت: انتقال مهارت حرفه ای به جمعیت فعال اقتصادی و مهارت های توسعه اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی از جمله مهارت های دیگر قابل انتقال به جمعیت فعال و همچنین غیرفعال اقتصادی است.
 
معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تاکید بر افزایش مستمر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تصریح کرد: وجود آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق و ... در میان این قشرها، گلایه مندی بنگاه های اقتصادی بخش های مختلف از عدم وجود نیروی متخصص و ماهر، سوء مدیریت بخش دولتی و عمومی؛ نشانه هایی از عدم توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان نظام آموزشی به ماموریت و فلسفه آموزشی است.
 
وی شایسته سالاری و دوری از سیاسی زدگی و سیاسی کاری را از جمله مهم ترین راهکارهای برون رفت از چالش های موجود در نظام آموزشی کشور و محیط های علمی و پژوهشی دانست.
 
نیرومند با تبیین الگوی اعتبارسنجی مراکز آموزشی، از آمادگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت تبادل تجربیات خود در خصوص استقرار این الگو برای اجرا در مراکز آموزشی سایر دستگاه ها و نهادها خبر داد.