به گزارش پارس به نقل از  فارس: اسفندیار چهاربند، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این پرسش که «آیا معلمان ابتدایی می‌توانند از تقلیل ساعت کار استفاده کنند و یک روز در مدرسه کمتر حضور داشته باشند؟»، اظهار داشت: بله، اگر تقلیل کار داشته باشند و معلم جایگزینی تأمین شده باشد، این امکان وجود دارد.


وی افزود: این موضوع شیوه‌نامه ساماندهی دارد و اگر کمبود تقلیل ساعت باشد و از طریق یک معلم دیگر جبران شود، این امکان وجود دارد.

چهاربند با اشاره به اینکه در این خصوص با جبران یک معلم دیگر یا درس دیگر می‌توانند این کار را انجام دهند، خاطرنشان کرد: در تهران و به تناسب در جاهایی که معلم تأمین شده است، این طرح اجرا می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: در این طرح موضوع تعطیلی پنجشنبه‌های مدارس جای خودش است و اگر معلمی تقلیل ساعت کار داشته باشد و کمبود تقلیل ساعت با یک معلم دیگر جبران شود، می تواند از این روش استفاده کند.