به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بررسی معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه اول سال ۹۲ برای تمام شهرهای کشور از سوی مرکز آمار بیانگر آن است که قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی ۵۱ درصد و اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختنی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در کشور حدود ۲۶.۸ درصد در نیمه ی اول سال ۹۲ نسبت به نیمه اول سال ۹۱ افزایش یافته است.

بنابراین گزارش؛ متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور حدود ۶۷۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده که نسبت به دوره قبل ۸.۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است.

هم چنین متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دوره ی قبل ۱۷.۸ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۱.۳ درصد افزایش دارد.

بر این اساس متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختنی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی حدود شش هزار و ۷۰۰ تومان بوده که نسبت به دوره قبل ۱۵.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۸ درصد افزایش دارد.