به گزارش پارس به نقل از ایسنا، با حکم وزیر جهاد کشاورزی، عبدالرحمان چراغعلی به عنوان مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و حسن رکنی، معاون امور دام وزارت کشاورزی به عنوان رییس هیات مدیره این شرکت منصوب شدند.

در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام کشور عبدالمهدی بخشنده - معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی - با اشاره به تصویب قانون انتزاع و تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی در دو سال قبل اظهار کرد: هدف از اجرای این قانون پشتیبانی موثر و بهتر از تولید کنندگان بخش کشاورزی و در عین حال مصرف کنندگان کشور است؛ به نحوی که با اجرایی شدن آن ۶۰ درصد از وظایف وزارت بازرگانی سابق به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

بخشنده گفت: به رغم مشکلات و تنگناهای اقتصادی، تولید محصولات پروتئینی با منشاء دامی در کشور طی سالیان اخیر نوسان چندانی نداشته است و برای موفقیت بیشتر باید زنجیره های تولید نامصرف ایجاد شود.

وی افزود: با توجه به وظایف جدید وزارت جهاد کشاورزی که طبق قانون ابلاغ شده لازم است در ساختار، ماموریت و اهداف شرکت پشتیبانی امور دام کشور بازبینی به عمل آوریم که لازمه ی این امر انجام کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق است.

  پیش از این مصیب محمدیان شمالی – مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام بود.