به گزارش پارس به نقل از فارس، روسیا الیوم اظهار کرد: روسیه ورود محموله های گل هلند به این کشور را ممنوع کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شورای سلامت گل و گیاه روسیه اعلام کرد: محموله های گل هلند دارای آفات نباتی و کشاورزی و حشرات مضر هستند.

سخنگوی انجمن الکسینکو در این خصوص افزود: کارشناسان آزمایش های زیادی بر روی گل های وارداتی هلند که در ۸ مارس (روز جهانی زن) به روسیه وارد شده است انجام دادند و به دلیل داشتن آفت های گیاهی از ورود محموله های گل به خاک روسیه جلوگیری کردند.

هیئت نظارت و ایمنی گیاهان روسیه مطالعاتی بر گیاهان و محصولات گیاهی وارداتی از هلند و کشورهای دیگر انجام می دهد تا کرم ها، انگل و حشرات آفت و آلوده وارد این کشور نشود.