به گزارش پارس به نقل ازایسنا، بر اساس پیگیری ها درباره وضع پرونده تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، پرونده این موضوع همچنان باز (مفتوح) است.

به گفته سید مهدی موسوی نژاد، یکی از طراحان تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت ایران، ابهام های این تحقیق در زمینه « استفاده نکردن از نیروهای بومی در مناطق نفت خیز، استفاده نکردن از مدیران بومی برای این مناطق، ابهام در فروش نفت و اجرا نکردن و پایان نیافتن فازهای پارس جنوبی» است.

موسوی نژاد با بیان این که ابهامهای تفحص کنندگان پابرجاست، گفت: این تفحص را با تلاش پیگیری خواهیم کرد، در ابتدا ابهامهایی در حوزه نفت داشتیم که برخی ازاین ابهامها با وجود نشستهای برگزار شده همچنان باقی است.

این طراح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت با بیان این که هنوز دغدغه و ابهامهای موجود در این بخش برطرف نشده و پاسخهای قانع کننده ای از سوی شرکت ملی نفت به اعضای هیئت تحقیق و تفحص ارائه نشده است، به شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی گفت: به دلیل بررسی لایحه بودجه جلسه های کمیته تشکیل نشد، اما با قوت تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت را پیگیری خواهیم کرد، اقدامهای هیئت تحقیق و تفحص ادامه دارد.

بیشتر ابهامهای مطرح شده در پرونده تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت ایران به دوران دولتهای نهم و دهم باز می گردد.