به گزارش پارس به نقل از خبرنگار مهر، رحیم میدانی گفت: طرح های سدسازی و احداث شبکه در کشور بازبینی می شود. امروز بهره وری آب در کشور عدد بسیار پایینی است که باید در این زمینه، تمامی بخش های ذیربط اعم از وزارت نیرو، جهادکشاورزی، محیط زیست و غیره با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل کنند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: با توجه به شرایط کاهش منابع آب که در چند سال اخیر شدت یافته و پیش بینی می شود که ادامه یابد، طرح بازنگری در اجرای پروژه های سد و شبکه آغاز شده و به صورت جدی پیگیری می شود.

میدانی با تاکید بر اینکه شرکت های آب منطقه ای نیز باید این مهم را جدی بگیرند بیان داشت: انتظار وزارت نیرو این است که بازنگری هایی که در سطح این وزارتخانه در طرح های سد و شبکه کشور صورت می گیرد و به شرکت های آب منطقه ای ارسال می شود، به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه در گذشته منابع آبی به صورت مطلوب وجود داشت یادآور شد: امروز وضعیت آب در کشور به گونه ای است که مدیریت یکپارچه و صحیح در این بخش حیاتی و ضروری است و کمیت و کیفیت در کنار یکدیگر باید مدنظر قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: امروز، مدیریت کیفیت منابع آب باید مورد توجه قرار گیرد و از هر امکان مدیریتی و سخت افزاری ممکن برای آن استفاده شود. مدیریت کیفی آب یک مدیریت مستمر است و نباید در دوره ای قوی و در دوره دیگر ضعیف عمل شود.

میدانی با بیان اینکه ارتقای بهره وری در آب نکته ای است که مدیران آب کشور باید آن را در کارهای خود لحاظ کنند گفت: راهی جز این وجود ندارد که با نگرش فرابخشی به موضوع آب نگاه شود و فضای همدلی و همکاری بین بخش های مختلف که به نوعی با آب در ارتباط هستند، ایجاد شود.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به تمرکز مدیران شرکت های آب منطقه ای بر نقاط قوت قوانین و دستورالعمل های بخش آب کشور اظهارداشت: باید قوانین و دستورالعمل های موجود را تا آنجایی که می شود با نگاه صحیح اجرایی کرد و در کنار آن نیز در جهت بهبود این قوانین حرکت کنیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو در پایان از اعضای هیئت مدیره شرکت های آب منطقه ای خواست تا به صورت فعال در تصمیم گیری و فعالیت های شرکت ها حضور یافته و تصمیم گیری براساس خرد جمعی را در این شرکت ها مورد توجه قرار دهند.