بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه، یک میلیارد تومان شد.

در متنی که پیرامون این قانون منتشر شده آمده است: نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی، به ویژه سرویس کارت به کارت با موبایل و با توجه به اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال 1401، و در راستای اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزار‌های پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق‌تر، امکان بازنگری و تسری این قانون به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزار‌های پرداخت وجود خواهد داشت.