بر اساس اعلام معاون مسکن و ساختمان تاکنون در مرحله دوم طرح ملی مسکن به روش اینترنتی و پیامکی یک میلیون و 62هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

تعداد 437هزار و 117 نفر از طریق سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir ثبت نام کردند. همچنین تعداد پیامک دریافتی طبق آخرین آمار، 625 هزار و 48نفر است که متقاضیان کدملی سرپرست خانوار را به سرشماره 300073640 ارسال کردند.

در مجموع طبق آخرین آمار، تعداد ثبت نامی ها از طریق سامانه اینترنتی و سامانه پیامکی یک میلیون و 62 هزار و 165 نفر است.