یک منبع نزدیک به معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا از بهبودی وی خبر داد و گفت: ابتکار در منزل استراحت کرد و در بیمارستان بستری نشد. در حال حاضر نیز حال او رو بهبود است و کارهای مربوط به معاونت زنان را از خانه پیگیری می‌کند.

وی افزود: امیدوارم او با بهتر شدن حالش در همین هفته به محل کار خود بازگردد.