به گزارش پارس به نقل از دانا، اخیرا مشاهده شده تعدادی از دراویش و دعا نویسان در نقاط مختلف کشور به ویژه تهران مجددا فعالیت های خود را آغاز کرده اند که این امر باعث از بین رفتن نظم و امنیت در جامعه می شود.

این دراویش که با هدف کسب سود مادی و رواج عقاید خرافی و از بین بردن مبانی مهم اسلامی همچون توکل به خدا، قضا و قدر الهی فعالیت می کنند ؛دوباره سعی دارند فعالیت های خود را گسترش دهند.

این افراد خانه هایی را اجاره می کنند و در آن اقدام به رمالی، دعا نویسی و سرکتاب واکردن می کنند و در ازای آن از مشتریان خود مبالغ هنگفتی می گیرند.

بعضی از این افراد با برخی دختران و زنان که دارای مشکلات اخلاقی اند روابط نامتعارف دارند و منازل برخی دیگر از این به اصطلاح دراویش به نوعی پاتوق دختران و پسران به صورت گروهی است.