به گزارش پارس ، فقط یک دلیل ساده برای تماشای فیلمهای کمدی وجود دارد و آن خندیدن است. شاید همین خندیدن و بسته شدن چشمها اجازه ندهد خطاهای موجود در این ژانر فیلمها را بهتر دریابیم. در این گزارش با خطاهای تصویری فیلمهای کمدی آشنا شوید.

فیلم « شاون مرده» ؛ زیر پایی مشکی در دو شات پشت سر هم ss92 08 285 خطاهاي تصويري در فيلمهاي كمدي + تصاوير

فیلم « اسلحه برهنه» ؛ موقعیت پنجره در دو شات پشت سر هم ss92 08 284 خطاهاي تصويري در فيلمهاي كمدي + تصاوير  

سریال « Mean Girls» ؛ رنگ شلوار در دو شات پشت سرهم ss92 08 283 خطاهاي تصويري در فيلمهاي كمدي + تصاوير  

فیلم (Trading places) ؛ موهای « دن آیکرود» در دو شات پشت سر هم ss92 08 282 خطاهاي تصويري در فيلمهاي كمدي + تصاوير

فیلم « گوینده خبر» ؛ در دو شات پشت سر هم ss92 08 281 خطاهاي تصويري در فيلمهاي كمدي + تصاوير

فیلم « برادر خوانده ها » ؛ موقعیت کنترل تلویزیون در دو شات پشت سر هم ss92 08 280 خطاهاي تصويري در فيلمهاي كمدي + تصاوير        

فیلم « دوشیزه ۴۰ ساله» ؛ در دو شات پشت سر هم ss92 08 278 خطاهاي تصويري در فيلمهاي كمدي + تصاوير

 
منبع: cinemakhabar. ir