به گزارش پارس ، سیدمرتضی فاطمی با قرار دادن عکس زیر در صفحه گوگل پلاس خود نوشت:
هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای
من در میان جمع و دلم جای دیگرست
دمت گرم پیرمرد…