بنابرا اعلام سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست، هوای شهرهای اردبیل با شاخص ۲۱، ایلام ۳۶، بجنورد ۳۹ پاک است.

همچنین هوای شهرهای سمنان با شاخص ۶۰ ، بندر عباس ۶۲، بیرجند ۶۳، یزد ۶۳، خرم آباد ۶۸، قزوین ۶۹، زنجان ۷۳، بوشهر ۷۵، زاهدان ۷۶، مشهد ۸۰، کرمان ۸۱، شیراز ۸۷، ارومیه ۹۳ و نهاوند ۹۳ قابل قبول در شرایط قابل قبول قرار دارد.

منبع: ایرنا