جعفر قادری در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه برنامه‌ای از سوی  دولت  برای افزایش  حقوق  در سال آینده پیش‌بینی شده است؟ اظهار داشت: سقف  بودجه  سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

وی افزود: افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه ۶ تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.

عضو  کمیسیون اقتصادی  مجلس تصریح کرد: سهم فروش  نفت  از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۷۰ درصد  رشد  دارد.

منبع:تسنیم