ماموران انتظامی در بررسی‌های اولیه مطلع شدند مقتول که دختری ۱۴ ساله است با سلاح شکاری به قتل رسیده و پس از هماهنگی با مقام قضائی جسد را به پزشک قانونی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بختگان خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی با اقدامات فنی و تخصصی و تحقیقات محلی به این نتیجه رسیدند که مقتول توسط پدرش به قتل رسیده است.

سرهنگ رحمانی با بیان اینکه ماموران موفق شدند با اقدامات پلیسی پدر مقتول را شناسایی و وی را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر کنند، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه  اسلحه شکاری  غیرمجاز کشف شد.

این مقام انتظامی بیان کرد:  قاتل  ۵۰ ساله در بازجویی اولیه اقرار کرد که با دخترم در مسیر کوهستانی به صورت پیاده در حال طی طریق بودیم که من جلوتر از وی بودم و در حالی که اسلحه شکاری همراهم بود ناگهان برای روشن کردن سیگار زانو زدم که به صورت سهوی یک تیر شلیک و به دخترم اصابت و منجر به مرگ وی شد.

او تشریح کرد: قاتل برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه  زندان  شد.

 

منبع: رکنا