جمعه چهارم تیرماه ۱۴۰۰ خدمات رسانی به شهروندان در نیمه غربی خط شش متروی تهران با یک ساعت تأخیر از ساعت ۷ آغاز می‌شود.