روابط عمومی آموزش و پرورش استان اعلام کرد: برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش روز شنبه یکم خرداد ماه 1400 پخش می‌شود، به شرح زیر است:


شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵ مهارت‌های شناختی و خلاق کودک -رشته تربیت کودک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت۱۱:۲۵ تا ۱۱:۵۰ استاندارد افترافکت - رشته تصویر سازی - پایه ۱۲-شاخه کاردانش
ساعت ۱۱:۵۰ تا ۱۲:۱۵ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی طراحی وب - رشته شبکه و نرم افزار-پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۱۲:۱۵ تا۱۲:۴۰ طراحی لباس بانوان - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰ متناسب سازی رنگ در طراحی لباس - رشته طراحی و دوخت- پایه 12 -شاخه فنی و حرفه‌ای

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ زبان انگلیسی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰ آموزش معلمان بدفهمی ریاضی

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۰ ریاضی 2 - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۱۰ تا ١٧:٣٠ ریاضی 2 - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ حل سوالات امتحانات نهایی فیزیک سه - پایه 12 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ حل سوالات امتحانات نهایی فیزیک سه - پایه 12 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک سه - پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۰ تاریخ معاصر - پایه ۱۱- مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ زمین شناسی- پایه 11 - رشته علوم تجربی
شبکه ۴
ساعت8 سلامت و بهداشت
ساعت۸:۳۰ سلامت و بهداشت
ساعت9 سلامت و بهداشت
ساعت9 فیزیک ۱
ساعت۹:۳۰ فیزیک ۱
ساعت10 فیزیک ۱

شبکه قرآن و معارف سیما
متوسطه دوم
ساعت 8 تا ۸:۳۰ صبح - علوم و معارف قرآنی 3 - پایه 12 - رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰ تا 9 صبح - احکام 3 - پایه 12 - رشته علوم و معارف اسلامی

متوسطه دوم
ساعت ۱۵:۰۰ تا ١۵:٣٠ - دین و زندگی 3 - پایه 12 - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

متوسطه اول
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آموزش قرآن پایه هفتم