رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: در صورت ابتلای یکی از اعضای خانواده به فشارخون بالا ، احتمال ابتلای سایر افراد افرادی که وزن بالاتر از حد طبیعی دارند، بیشتر در معرض ابتلا به فشارخون بالا هستند.

دکتر سید محمد علوی افرود: وراثت ، سن و چاقی از مهمترین عوامل ابتلا به فشار خون بالا محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: جنسیت نیز در بروز فشار خون بالا نقش دارد به گونه‌ای که تا سن 45 سالگی، فشار خون بالا در مردان شایع تر، در 45 تا 54 سالگی خطر در دو جنس برابر و پس از 54 سالگی خطر ابتلا به فشارخون بالا در زنان بیشتر می‌شود.

فردا 27 اردیبهشت ماه مصادف با 17 می‌روز جهانی فشار خون نامگذاری شده است.