با عبور کشور از موج چهارم کرونا تعداد شهرستان‌های قرمز کاهش یافته است.

اکنون تنها سه شهرستان قرمز، ۲۶۲ شهرستان نارنجی و ۱۸۳ شهرستان زرد هستند.

تعداد شهرستان‌ های آبی صفر است.

عکس| رنگ‌ بندی کرونایی در کشور / فقط 3 شهرستان قرمز