علیرضا زالی در این نامه از سعید نمکی وزیر بهداشت خواست با توجه به آمادگی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای انجام وسیع واکسیناسیون کرونا و لزوم استفاده از ظرفیت سایر بخش‌ها برای انجام این مهم، موضوع استفاده از زیرساخت‌های فیزیکی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ، ورزش و جوانان و همچنین شهرداری‌ها برای اجرای این طرح، در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مطرح شود.