حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 فروردین ) قوه مقننه لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان و لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 را اعلام وصول کرد.

وی همچنین طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر ، طرح استفساریه ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم و طرح ایجاد سامانه تخلفات برای اعمال محدودیت در ارائه خدمات دولتی و همچنین طرح استفساریه در خصوص تبصره 1 ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور را اعلام وصول کرد.

عضو هیئت رئیسه در این جلسه طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران و همچنین طرح زیرساخت های مرجعیت دانش برای مقابله با تهدیدات زیستی کشوررا نیز اعلام وصول کرد.