پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس کشور، افزود: از صبح امروز تا کنون ۲۰۸ نفر از اثر حوادث مرتبط با حوادث چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شدند.

وی گفت: از این تعداد ۸۳ نفر دچار سوختگی ، ۵۶ نفر دچار آسیب چشمی و ۲۲ نفر نیز دچار قطع نخاع شده اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: از این تعداد ٥٧ نفر نیز در مراکز درمانی بستری شدند.

کولیوند گفت: متأسفانه یک نفر نیز در استان مرکزی در پی حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال جان باخت.