بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش بینی هواشناسی ،امروز در استان های یزد، شمال کرمان، خراسان رضوی، شرق سمنان و خراسان شمالی بارش‌ها ادامه دارد.

آسمان در اغلب مناطق کشور از سه شنبه تا پایان هفته صاف خواهد بود.

از امروز تا اواخر هفته نیمه غربی کشور و از سه شنبه نیمه شرقی کشور روند افزایشی دما رخ خواهد داد. این افزایش دما حدود ۳ تا ۶ درجه خواهد بود. از امروز تا چهارشنبه در سواحل دریای خزر و اردبیل وزش باد گرم جنوبی رخ می‌دهد.

امروز بخش‌های مرکزی و شرقی دریای خزر و طی دو روز آینده خلیج فارس و غرب تنگه هرمز و چهارشنبه و پنجشنبه بخش‌های مرکزی خلیج فارس مواج است.

آسمان تهران صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.