سعید نمکی وزیر بهداشت در تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور اظهار داشت: متاسفانه امروز 84 نفر از هموطنان ما به دلیل بیماری کرونا جان خود را از دست دادند.

وی درخصوص واکسن گفت: واکسن ایرانی مراحل خود را در مجموعه برکت به خوبی سپری کرد و هفته آینده از اولین فاز تست انسانی واکسن رازی رونمایی می‌کنیم و واکسن تولید مشترک با کوبا در این کشور در حال گذارندن تست‌ها است و مرحله سوم تست این واکسن در کشور انجام می‌شود، درخصوص واکسن وارداتی نیز اقداماتی صورت گرفته است و امیدواریم تا قبل از 22 بهمن اولین گروه از هموطنان واکسینه شوند.