مصوبات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا امشب ۲۰ دی ماه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با حضور علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی قرار گرفت.

رئیسی با اشاره به مصوبه جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: کلیات بحث سند ملی واکسیناسیون کشور امروز مصوب شد، تهیه سند مبتنی بر این است که بر اساس شواهد علمی و بررسی‌هایی که انجام شد کمیته‌های تخصصی، این برنامه را تدوین کردند و بر اساس بار بیماری، میزان شیوع بیماری‌های پرخطر و زمینه‌ای هر استان، شهر و شهرستان مشخص شده است و با طبقه بندی که انجام شده تزریق واکسیناسیون در ۴ فاز انجام می‌شود.

او اظهار کرد: در فاز اول افراد کادر بهداشت و درمان که مستقیماً با بیماران کرونا سر و کار دارند، کسانی که در خانه‌های سالمندان کار می‌کنند و همچنین جانبازان شیمیایی، تنفسی و بالای ۵۰ درصد واکسن دریافت می‌کنند که این فاز تقریباً یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: در فاز دوم سایر گرو‌های پرخطر مانند سالمندان بالای ۶۵ سال هستند که به ترتیب اول از ۸۰ تا ۸۵ سال، ۷۵ تا ۸۰ سال، ۷۰ تا ۷۵ سال و… اولویت بندی می‌شوند و افرادی بین ۱۶ تا ۶۴ سال که بیماری زمینه‌ای دارند در این فاز هستند.

رئیسی با اشاره به اینکه فاز سه برای مراکز تجمعی و افرادی است که ریسک کمتری نسبت به فاز دو دارند گفت: نهایتاً فاز ۴ عموم مردم هستند، محل تأمین واکسن هم از تولید داخل و واکسن‌هایی که خریداری می‌کنیم خواهد بود.