علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا شهر تهران در گفت‌وگویی اعلام کرد: رنگ تهران زرد است، اما ثبات ندارد. با توجه به تغییر وضعیت تهران به زرد، میزان حضور کارکنان به صورت دو سوم تغییر می‌کند.