به گزارش پارس به نقل از راز، خواسته هایمان، کلیدهایی است به سوی اهداف و استعدادهایمان. همراهی با شور و شوق و قدرت، اصالت وجودی ماست و میل و خواسته ها، موجب حرکت انسان می شود. دست کشیدن از خواسته ها غیر ممکن است. به همین دلیل خواسته ها در دو دسته « خواسته خوب» و « خواسته بد» طبقه بندی شده است. اگر خواسته ای دارید، باید برای رسیدن به آن کار کنید و بکوشید. نخست هدف تان را مشخص کنید، زیرا هدفی خوب، حکم راهنمایی خوب را دارد و ساختار آینده را برنامه ریزی می کند، در نتیجه شما نیز می توانید بر هدف تان تمرکز و آن را تهییج کنید.

هدف خوب چیست؟

هدفی خوب است که تا حد ممکن شفاف و روشن باشد. برای مثال اگر بگویید: « می خواهم اندامی متناسب داشته باشم» ، این جمله فقط ابراز یک خواسته است، نه هدف یا میل به اینکه چیزی در زندگی تان تغییر کند؛ اما لازم است برای تحقق این خواسته، هدفی شفاف تر را مدنظر قرار دهید و بگویید: « می خواهم تا چهار ماه آینده، پانزده کیلو وزن کم کنم. » به این ترتیب، آرزویتان را به هدفی قابل دسترسی تبدیل می کنید.

آرزوها و خواسته هایتان باید شفاف و مشخص و با جزئیات کامل بیان شود و هدفمند باشد.

در مسیر رسیدن به هدف نهایی، لازم است نخست به هدف های کوچک روی آورید. اگر می خواهید در سه ماه، هفته ای سه روز با تمام قوا ورزش کنید، می توانید در هفته نخست یک روز و در هفته دوم دو روز به ورزش بپردازید. آن گاه این روند را همچنان ادامه دهید تا به سه روز در هفته برسد. در صورت تمایل، حتی می توانید روزها را افزایش دهید.

با هدف های واقعی، کوچک و کوتاه مدت به هدف بزرگ تان نزدیکتر شوید؛ اما در ضمن از خود صادقانه بپرسید آیا هدفی که انتخاب کرده اید، از خواسته خودتان نشأت می گیرد یا از توقعات بیرون از شما ناشی می شود. برای مثال آیا انجام این کار، آرزوی پدر و مادرتان است؟ البته تشویق و ترغیب والدین و دوستان برای ایجاد تاثیری مثبت در افراد و تهییج و حمایت آنها بی اثر نیست؛ اما باید هدف به خود شما تعلق داشته باشد. پس از انتخاب هدفی شفاف واقعی و پر معنا نیز لازم است تصمیم تان را محقق کنید. برای رسیدن به این مقصود می توانید هدف تان را کامل و دقیق یادداشت کنید.

مجسم کنید وقتی به هدف تان دست می یابید، چه احساسی خواهید داشت. این کار سبب می شود به انرژی و شادی بیشتری دست یابید و مصمم تر شوید. در مسیر حرکت، از تغییرات جزئی خشنود شوید، زیرا همین تغییرات، یا به عبارتی پیشرفت های این مسیر، شما را از آنجا که بوده اید تکان می دهد و به محل مورد نظرتان نزدیکتر می کند.

نکته حائز اهمیت دیگر در دستیابی به خواسته تان، قضاوت حقیقی خودتان است. باید به درستی آگاه باشید آیا در مسیر پیشرفت قرار دارید یا نه. برخی افراد گاهی از راه اصلی دور می افتند و حتی با تذکر دیگران نیز متوجه این انحراف نمی شوند. اگر بتوانید صادقانه پیشرفت خود را ارزیابی کنید و ببینید به چه دلیل در مقطعی گیر کرده اید، می توانید آزادانه و بی دغدغه هدف تان را دوباره تنظیم کنید. بدانید تنظیم دوباره اهداف، به معنای شکست خوردن نیست، بلکه برعکس هماهنگی و تطبیق خود با مختصات مسیر، موجب رشد و سرانجام رسیدن به مقصد می شود.

رکن اصلی رسیدن به خواسته تان در نظرگیری نظرات، اهداف و شیوه های جدید انجام کار است. در صورت نیاز، جرأت به خرج دهید و هدف تان را دوباره تنظیم کنید.

بدانید و بپذیرید که گاهی ممکن است برای رسیدن به هدف تان، چیزی را قربانی کنید. برای مثال شاید لازم باشد وقت بیشتری را صرف طی کردن مسیرتان کنید. اگر حتی هدف های کوچک تان به نتیجه نمی رسد، آنها را باز هم کوچکتر کنید، زیرا کوچکترین « گام ها» برایتان بسیار ارزشمند است. بنابراین آهسته و پیوسته پیش بروید، شکیبا باشید و از دستیابی به هدف های کوتاه مدت لذت ببرید.

وقتی به اندازه کافی اشتیاق رسیدن به هدف تان در شما غلیان کند و ایمان داشته باشید که هدف تان به شما تعلق دارد، وقتی گام به گام پیش روید و مسیری واقعی را طی کنید و به اهداف کوتاه مدت خود برسید و به راستی بخواهید چیزی را در زندگی تان تغییر دهید، آن گاه بزرگترین فرصت را برای رسیدن به در اختیار دارید.

به خاطر داشته باشید که هر چه بیشتر به موفقیت بیندیشید، موفق تر می شوید. به شما پیشنهاد می کنیم برای اینکه خواسته هایتان تحقق یابد و به آنچه می خواهید، دست یابید، این نکات را در نظر بگیرید:

۱. توانایی تشخیص فرصت ها را در خود تقویت کنید:

دقت کنید تا گوش به زنگ باشید که در شرایط گوناگون، فرصت ها را تشخیص دهید. به یاد داشته باشید که فرصت ها به شما سپرده نمی شوند، بلکه باید آنها را ایجاد کنید.

۲. اهداف تان را تنظیم کنید:

اگر هدفی وجود نداشته باشد، فرصت ها معنا پیدا نمی کند. فرصت ها در فکر کسانی وجود دارد که آنها را تشخیص می دهند. بنابراین به دنبال آن نباشید که اتفاقی بیفتد، بلکه خودتان باید آن اتفاق را رقم بزنید!

۳. فرصت های مبدل را تشخیص دهید:

بسیاری افراد فرصت ها را تشخیص نمی دهند، زیرا فرصت ها در جامه مبدل و به شکل مشکلات از راه می رسند. بنابراین مشکلات و چالش های زندگی تان را فرصت هایی بدانید که باید هوشیارانه آنها را بربایید.

۴. انتخاب هایی درست و زیرکانه داشته باشید:

بیشتر افراد موفق، می دانند از دنیا چه می خواهند. در نتیجه اگر می خواهید در زندگی موفق شوید، لازم است هدف هایی را برای خود مشخص کنید. برای اینکه اهدافی معقول ایجاد کنید، از خود بپرسید می خواهید در زندگی چه کاری انجام دهید و طرحی با جزئیات کامل برای انجام آن تعیین کنید.

۵. هدف هایتان را باور و همواره تاییدشان کنید:

هر بار که هدف تان را تایید می کنید، آن را بر زبان می آورید و باور دارید که به آن دست می یابید، ضمیر ناخودآگاه تان را تحت تاثیر قرار می دهید. آن گاه ضمیر ناخودآگاه به دنبال تحقق هدف موردنظر می رود، زیرا به آن تلنگر زده اید تا برای موفقیت شما پادرمیانی کند.

۶. خواسته کنونی تان را بطلبید و آن را مجسم کنید:

لازم است آرزومند خواسته های کنونی تان باشید. تجسم و تصور به شما کمک می کند تصویری ذهنی بیافرینید که ذهن تان آن را به عنوان واقعیت و حقیقت محض بپذیرد. در این صورت کمی بعد همان تفکرات برایتان عینیت می یابد.

۷. خواسته تان را به شکل دعا در آورید:

دعاها موجب می شود خواسته هایتان با اراده خداوندگار، که همانا منشأ هستی است، هماهنگ شود. خواسته هایی که با اراده الهی سازگاری نداشته باشد، چنانچه تحقق یابد، موجب درد، رنج و آسیب های روحی خواهد شد. بنابراین توجه کنید که شما به حمایت الهی نیاز دارید تا خواسته تان خالص و ناب شود. پس آن را به شکل دعا و نیایش در آورید.

۸. اکنون دست به کار شوید و منتظر فردا نباشید:

به فکر کاری باشید که همیشه می خواستید انجام دهید. هم اینک شروع کنید. اکنون وقت آن است که طرح هایتان را به کار اندازید. این کار را به تعویق نیندازید. اگر از آنچه اکنون هستید، فراتر نروید، نمی توانید به مقامی برسید که خداوندگار می خواهد.