زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) دوشنبه شب سفید سنگ در استان خراسان رضوی را لرزاند.

این زلزله ساعت ۲۱ و ۱۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه دوشنبه شب در عمق ۱۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زلزله در موقعیت ۳۵.۸۳ درجه عرض شمالی و ۶۰.۲۲ درجه طول شرقی ثبت شده است.

از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.