به گزارش پارس ، محمد جعفریان در گفت وگو با ایسنا، در تشریح این خبر گفت: در راستای همکاری با سازمان زندان ها و همچنین انجام اقدامات تربیتی و فرهنگی در تابستان سال جاری حدود ۱۰۰۰ عضو واجد شرایط کانون های بشردوستانه با رعایت اصول ایمنی از اردوهای نشاط و پویایی این سازمان بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به ارائه کمک های بشردوستانه به بیش از ۱۰۰۰ زندانی جوان ندامتگاه های مرکزی و مراکز اصلاح و تربیت کشور گفت: این کمک ها در قالب کانون های بشردوستانه جوانان ارائه شده است.

جعفریان همچنین به آموزش مهارت های امدادی و بشردوستانه به ۲۰۰۰ تن از پرسنل زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت اشاره کرد و گفت: حدود ۳۵۰۰ تن از مددجویان زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت نیز از این آموزش ها بهره گرفتند.

به گفته جعفریان حدود ۳۰ هزار مددجوی کانون های اصلاح و تربیت و بند جوانان و نسوان زندان های مرکزی استان ها در کانون های بشردوستانه هلال احمر عضو هستند.

رییس سازمان جمعیت جوانان هلال احمر با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ کانون بشردوستانه در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت کشور راه اندازی شده است، گفت: از این تعداد ۷۰ کانون در بند جوانان و ۳۰ کانون نیز در مراکز اصلاح و تربیت کشور راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این کانون های بشردوستانه هلال احمر پیرو تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین این سازمان و زندان های کشور راه اندازی شده است، گفت: طرح کانون های بشردوستانه هلال احمر به عنوان یکی از پنج طرح برتر در فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در سال ۲۰۱۳ میلادی شناخته شده، به گونه ای که فدراسیون از محل صندوق ملکه شوکن به این طرح کمک مالی می کند.

وی با بیان اینکه کانون های بشردوستانه جوانان هلال احمر در پنج استان کشور زیر پوشش حمایت مالی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر است، گفت: هم اکنون حدود ۱۰ هزار زندانی نوجوان و جوان در این مراکز عضو کانون های بشردوستانه هلال احمر هستند.

به گفته جعفریان تاکنون ۲۰۰۰ گواهینامه پایان دوره آموزش های امدادی برای مددجویان جوان زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت صادر شده است

صندوق ملکه شوکن به منظور ترویج کار امدادرسانی در زمان صلح در سال ۱۹۱۲ توسط ملکه ژاپن در کنفرانس بین المللی صلیب سرخ ایجاد شد. این صندوق توسط یک کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ اداره می شود.