نقاشی های زیبا درباره کرونا در زیر ببینید. روزهای اسفند و فروردین برای بسیاری از مردم به نگرانی و حیرت گذشت. آدم‌ها تازه داشتند راه‌های پیشگیری و مقابله با کرونا را یاد می‌گرفتند و شیوه‌های کنار آمدن با جهان در روزگار کرونا را می‌آموختند. بسیاری از صنف‌ها ناگزیر به تعطیلی کشیده شدند، کتابفروشی‌ها و گالری ‌ها نیز همینطور. دوستداران هنرهای تجسمی و گالری‌گردانی که روزهای هفته را مشغول پرسه‌زدن در گالری‌ها بودند، کم‌کم دریافتند که تا مدتی چیز تازه‌ای برای تماشا وجود نخواهد داشت.
در روزهای نخست سال بسیاری از گالری‌ها برنامه‌ای برای دوستداران هنرهای تجسمی نداشتند. هنوز مانده بود تا نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های آنلاین گالری‌ها دایر شود. در این میان گالری گلستان که همواره پیشروتر از گالری‌های قبل و بعد خود بوده است، مسابقه‌ای با موضوع روزهای قرنطینه برای کودکان تدارک دید و از کودکان خواست تا ذهنیت خود را از روزهای قرنطینه به تصویر بکشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

112

113

114