علی الهیار ترکمن ، معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع آموزش و پرورش در پانزدهمین نشست از سلسه نشست‌های گفت و گوی هفته اظهار کرد: آموزش ‌و پرورش یک دستگاه فرهنگی است که شرایط خاصی دارد، ازیک ‌طرف حدود ۴۰ میلیون دانش‌آموز و والدین مخاطبش هستند و از طرف دیگر حدود یک ‌میلیون معلم دارد.

الهیار ترکمن افزود: مانع اصلی در مسیر اجرای اغلب برنامه‌ها، کسری بودجه است، هرچند ماهیت بودجه همواره افزایشی است اما این موضوع برای کاهش مشکلات کارگشا نیست بنابراین اغلب اوقات مطالبات معوق داریم.

او ادامه داد: در این شرایط برنامه‌ریزی مالی سخت است چراکه مدیران آموزش ‌و پرورش باید هم حقوق کارکنان را تأمین کنند و هم برنامه‌ها را پیش ببرند.

معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع آموزش ‌و پرورش تصریح کرد: در شرایط این‌چنینی قانون‌گریزی در این دستگاه وجود ندارد بنابراین پیشنهاد می‌شود کمیته مشترکی بین آموزش ‌و پرورش و دیوان محاسبات ایجاد تا قوانین مربوط به بودجه به نحوه مطلوب‌تری تفسیر و محقق شود.

او در خصوص احکام حقوقی فرهنگیان افزود: برخی مصوبات دولت نهم و دهم نقض شده و آموزش و پرورش هم پرداخت آن را متوقف کرد اما اخیر برگشت این وجوه از ما خواسته‌ شده است اعمال این قانون مشکل و موجب نارضایتی ذی‌نفعان خواهد شد بنابراین خواستار همکاری دیوان در این زمینه هستیم.

الهیار ترکمن بیان کرد: مجوز‌های استخدامی آموزش ‌و پرورش کاملاً آموزشی است اما ناچار هستیم از همان نیرو‌های آموزشی در پست‌های اداری استفاده کنیم و در نتیجه برخی مندرجات حقوقی مربوط به نیرو‌های آموزشی نیز شامل آن‌ها می‌شود اما در این زمینه محدودیت قانونی داریم که خواستار پیگیری موضوع هستیم.

 اغلب مسائل وزارت آموزش ‌و پرورش مالی نیست

قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس که از اردبیل و از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه حضور داشت، اظهار کرد: اغلب مسائل وزارت آموزش ‌و پرورش مالی نیست بلکه مسائل آموزشی، تربیتی و پژوهشی است.

احمدی لاشکی افزود: ۹۹ درصد منابع ما بابت حقوق کارمندان این دستگاه هزینه می‌شود.

او با بیان اینکه ۴۳ هیأت بدوی تخلفات و ۳ هیأت تجدید نظر داریم، گفت: ۳۶ صدم درصد میزان تخلفات است و به نیم درصد هم نمی‌رسد.

معاون حقوقی و امور مجلس گفت: در بحث احقاق حق آموزش ‌و پرورش و در خصوص وصول درصد‌های درآمدی آموزش ‌و پرورش تعیین‌شده از دستگاه‌های مختلف، از دیوان محاسبات انتظار همکاری می‌رود بنابراین خواهان تشکیل کارگروه مشترکی در این زمینه هستیم.