به گزارش پارس به نقل از نیک صالحی، این الماس ۷۵ قیراطی (۷۴٫۵۳) در این حراجی به قیمت ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (ارز ۳۵۰۰ تومانی) به فروش رفت و به گفته کارشناسان این رقم برای فروش الماس زرد رکورد تاریخی محسوب می شود.

نام خریدار اعلام نشده اما الماس زرد رنگ با مدیریت جواهری نوبل در حراجی عرضه شده بود.

قبلا این الماس جزو کلکسیون خصوصی احمد شاه قاجار بود.