دکتر علی باقر طاهری نیا،معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کشور در مراسم افتتاحیه دفتر مطالعات بنیادین تعلیم و تربیت اسلامی مرکز تربیت مبلغ معلم دانشگاه فرهنگیان، ضمن تحسین و تقدیر از زحمات عوامل این مرکز، گفت: وقتی یک سازمانی تاسیس می شود یک بعد آن رسمیت داشتن از لحاظ ساختاری و بعد دیگر اعتبار داشتن از لحاظ مالی و پشتیبانی است.

وی خاطر نشان کرد: قوام و دوام این سازمان به بنای درست آن است که اگر بنیه کار به درستی ریخته شود با رفت و آمد افراد آسیب پذیر نمی باشد.

معاون پژوهش دانشگاه فرهنگیان کشور ادامه داد: دانشگاه ها در حصار برخی محدودیت های وزارت علوم ظرفیت نوآوری ندارند. حوزه به ما این ظرفیت را می دهد که پژوهشکده تاسیس کنیم و یا قرارداد پژوهشی ببندیم.

دکتر طاهری نیا با تاکید بر استفاده دانشگاه از ظرفیت های حوزه ، یاد آور شد: در بحث تاسیس مجله شرط وزارت علوم این است که سردبیر شما باید استاد تمام باشد و مربوط به همان موسسه باشد. بنابر اینکه این شرط محقق نیست پس امکان تاسیس مجله علمی هم مقدور نخواهد بود. در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت های حوزه راه گشا خواهد بود. ما می توانیم آیین نامه های حوزه را با چیدمان های ترکیبی حوزه و دانشگاه با دغدغه ای واحد مورد استفاده قرار دهیم.

وی در رابطه با شروع فعالیت دفتر مطالعات بنیادین تعلیم و تربیت اسلامی در خصوص فعالیت این دفتر گفت:  از جمله ماموریت هایی که این دفتر می تواند در اولویت کار خود قرار دهد، ارزیابی کیفی مهارت آموزان ماده 28 و مقایسه آن ها با مهارت آموزان از طلاب می باشد. همچنین مقایسه اثر بخشی و کارایی حرفه ای معلمی آن ها و سایر معلمین را می بایست در دستور کار این دفتر قرار داد.