پیروز حناچی شهردار تهران در صفحه توییتر خود نوشت:" ضمن میزبانی از برخی مقامات ارشد حوزه بهداشت و درمان تهران و کشور تصمیم گرفتیم با توجه به شرایط حاضر در مواجهه با کرونا و با هدف تقویت مجموعه‌ی سلامت پایتخت، از ظرفیت مدیریت شهری تهران برای بهبود مراقبت از بیماران، اعم از کارکنان و بازنشستگان شهرداری و مردم شریف شهر، سهولت دسترسی و مراقبت پزشکی برای افراد نیازمند در مناطق محروم شهر، در دسترس قرار دادن امکانات برای پزشکان جهت هدایت معاینات خودکار، کاهش هزینه‌های درمانی و سهولت ارجاع بیماران جهت دریافت خدمات تخصصی و ویژه در قالب طرح Telemedicine (پزشکی از راه دور) استفاده کنیم.