در اختتامیه دومین همایش کتاب سال بانوان که ۲۹ آبان به صورت مجازی در جامعه الزهرا علیها السلام برگزار شد، ۸ اثر برگزیده و شایسته تقدیر در حوزه علوم انسانی و اسلامی در عرصه زن و خانواده معرفی و از صاحبان آثار، تجلیل به عمل آمد.
در گروه علمی علوم اجتماعی و جامعه شناسی کتاب «شهروندی دیجیتال» با تالیف دکتر الهام اکبری حائز رتبه شایسته تقدیر این همایش شد.
گفتنی است اکبری استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی است.