سرهنگ محمد گلوانی با اشاره به دستگیری گروگانگیران اتباع خارجی در چالدران اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر گروگانگیری اتباع خارجی در یکی از دامداری های شهرستان چالدران رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی محل مورد نظر شناسایی و با هماهنگیهای لازم، ماموران در یک عملیات پلیسی منسجم موفق به رهایی۲۰ نفر از اتباع خارجی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چالدران در پایان گفت: در این رابطه چهار نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.