حجت الاسلام آل حبیب قائم مقام مدیر مرکز تربیت مبلغ معلم گفت: دومین آموزن شبیه سازی شده آزمون استخدامی توسط مرکز تربیت مبلغ معلم  برگزار می گردد.

با توجه به در پیش بودن آزمون استخدامی آموزش و پرورش ، مرکز تربیت مبلغ معلم حوزه‌های علمیه دومین مرحله آزمون شبیه‌سازی شده آزمون استخدامی را به صورت مجازی، رایگان و اختصاصی طلاب برگزار می‌کند.

طلابی که در دوره آمادگی آزمون استخدامی آموزش و پرورش مرکز تربیت مبلغ معلم حوزه شرکت کرده‌اند می‌توانند در دومین مرحله آزمون شبیه‌سازی شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش با تعداد سئوالات و زمان یکسان که برای آنها طراحی شده است و در سامانه مهارت‌خانه طلاب در پنل کاربری خود فعال می‌باشد شرکت کنند.

ایشان افزودند: طلاب محترم با شرکت در آزمون می‌توانند نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کرده و در مطالعات بعدی تا زمان آزمون برای برطرف کردن نقاط ضعف خود همت کنند که انشاءالله با آمادگی بیشتر در آزمون استخدامی شرکت کرده و قبول شوند.

این آزمون هم مثل آزمون مرحله اول  در دو قسمت آزمون عمومی و تخصصی طراحی شده است که برای 5 رشته فعال است.

آزمون عمومی برای همه رشته‌ها مشترک است و آزمون تخصصی برای هر رشته جدا طراحی شده است. که متقاضیان هر رشته می‌توانند بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کرده و در آزمون تخصصی رشته خود شرکت کنند.

ویژگی آزمون شبیه سازی شده:

در آزمون عمومی 100 سئوال طرح گردیده که باید در 120 دقیقه پاسخ داده شود و با اتمام زمان آزمون بسته شده و دیگر امکان شرکت در آزمون وجود نخواهد داشت. این محدودیت به خاطر این است که طلاب بتوانند زمان خود را مدیریت کنند.

در آزمون تخصصی هر رشته تعداد 70 سئوال طراحی شده که باید در 50 دقیقه به سئوالات پاسخ داده شود.

مسئول ارتباطات مرکز تربیت مبلغ معلم گفتند: طلاب گرامی از روز پنجشنبه 22 آبانماه تا روز پنجشنبه 29 آبانماه فرصت دارند که برای یک بار وارد آزمون شده و سئوالات را پاسخ دهند.

انشاءالله بعد از اتمام مرحله دوم آزمون اگر تاریخ برگزاری آزمون تغییر نکند در روز 4 آذرماه تا 6 آذرماه هر دو مرحله آزمون برای یک بار دیگر فعال خواهد شد و طلاب متقاضی می‌توانند دوباره در آزمون شرکت کرده و پیشرفت خود نسبت به قبل را هم مورد ارزیابی قرار دهند.