حسین دروردیان گفت: واحد صنفی متخلفی که با برگزاری حراج اجناس، موجب ازدحام و تجمع مردم در محیط بسته پاساژی در منطقه شهرک غرب تهران شده بود، به موجب قانون جریمه و این واحد صنفی تعطیل و پلمب شد.

معاون هماهنگی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه اتاق اصناف تهران، اکیپی را برای بازرسی به منطقه اعزام کرد، افزود: این واحد صنفی دارای جواز کسب نبوده، لذا در بازرسی انجام شده این تخلف به دارنده آن واحد صنفی از طریق بازرسان ابلاغ شد و با حکم دادستانی و مراکز پزشکی نیز به علت تخلف برگزاری حراج و تجمع مردمی در دوران کرونا پلمب شد.

وی با بیان اینکه این واحد صنفی دارای سه تخلف محرز بود، بیان داشت: اول اینکه این واحد دارای جواز کسب نبود، دوم اینکه حراج بدون مجوز اتاق اصناف تهران برگزار شده بود و سوم برگزاری این حراج و تجمع در دوران کرونا و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شده بود. 

درودیان بیان داشت: در گزارش بازرسان اتاق اصناف کدهای دو تخلف صنفی برای این واحد صنفی ثبت شده، اما در مورد برگزاری تجمع و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی رسیدگی بر عهده بازرسان ستاد ملی کرونا  است که امروز با توجه به حضور بازرسان  بهداشت و حکم دادستانی در مورد پلمب این واحد صنفی اقدام شد. 

وی بیان داشت: براساس حکم دادستان در حال حاضر این واحد صنفی پلمب است که برای رسیدگی به تخلفات در زمان تعیین شده دارنده این واحد صنفی باید به تعزیرات مراجعه و در آنجا قاضی پرونده براساس قانون در مورد مدت زمان پلمب مغازه و جرایم تصمیم گیری می‌کند.